Chính sách bảo mật

Muabancoin.live (sau đây gọi là “MuaBanCoin” hoặc “chúng tôi”) bao gồm nhưng không giới hạn: chủ sở hữu, nhân viên hoặc các bên liên quan khác. Tùy thuộc vào bối cảnh, “MuaBanCoin” cũng có thể tham khảo các dịch vụ, sản phẩm, trang web, nội dung hoặc các tư liệu khác (gọi chung là “Tư liệu”) được cung cấp bởi MuaBanCoin. Chúng tôi đều được cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật này (cùng với điều khoản sử dụng) là cơ sở về việc thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi định nghĩa “Thông tin cá nhân” như thông tin nhận dạng cá nhân bạn, ví dụ như: số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, giao dịch, chi tiết ngân hàng,…Mục đích của chính sách bảo mật là để thông báo cho bạn:

 1. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn và làm thế nào nó có thể được sử dụng;
 2. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng địa chỉ IP và cookies;
 3. Các biện pháp an ninh chúng tôi sử dụng để ngăn chặn sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi;

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng các trang web, mở một tài khoản để sử dụng trang web hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch trên trang web. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 1. Địa chỉ e-mail của bạn;
 2. Số điện thoại
 3. Chi tiết ngân hàng của bạn bao gồm cả số tài khoản;

CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN CHO CÁC MỤC ĐÍCH

 • Để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn);
 • Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn);
 • Phân tích sử dụng trang web của chúng tôi;
 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ);
 • Để gửi email định kỳ. Địa chỉ email mà bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn, ngoài việc nhận được tin công ty thường xuyên, cập nhật, chương trình khuyến mãi, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin,…
 • Để quản lý các cuộc thi, khuyến mại, khảo sát, tính năng trang web khác.

COOKIES

Trang web MuaBanCoin.Live đang sử dụng cookies. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web làm việc, hoặc làm việc hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.Cookies được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Thông tin thu thập từ các tập tin cookies được sử dụng bởi chúng tôi để đánh giá hiệu quả của các trang web của chúng tôi, phân tích xu hướng, và quản lý trang web.

Thông tin thu thập từ các tập tin cookies cho phép chúng tôi xác định những thứ như phần nào của trang web được truy cập nhiều nhất và những khó khăn mà khách hàng của chúng tôi có thể gặp trong việc tiếp cận trang web. Với kiến thức này, chúng tôi có thể nâng cao chất lượng trải nghiệm của bạn trên nền tảng bằng cách công nhận và cung cấp nhiều hơn các tính năng mong muốn nhất, cũng như giải quyết các khó khăn truy cập.Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn việc sử dụng các trang web.

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ đặt các tập tin cookies trên ổ đĩa cứng của máy tính bạn và sẽ nhận được thông tin mà chúng tôi lựa chọn. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phân tích thông tin này và cung cấp cho chúng tôi với các báo cáo tổng hợp. Các thông tin và phân tích được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ sẽ được sử dụng để trợ giúp chúng tôi hiểu biết tốt hơn lợi ích khách hàng và làm thế nào để phục vụ tốt hơn.

Thông tin thu thập bởi nhà cung cấp dịch vụ có thể được liên kết đến và kết hợp với thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn trong khi bạn đang sử dụng trang web.Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng các cookies cho các mục đích nêu trên.

THAY ĐỔI

Chính sách trang web, nội dung, thông tin, chương trình khuyến mãi, tiết lộ, và các tính năng khác có thể được điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật, và/hoặc bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thông báo cho tất cả người dùng bởi một thông báo trên trang web và sẽ đăng các Chính sách bảo mật sửa đổi trên trang web.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc quan tâm về chính sách và/hoặc thực thi mà có liên quan đến nền tảng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ e-mail sau: muabancoin.live@gmail.com.